Ta stran ne uporablja nobenih piškotkov za profiliranje. Lahko se uporabijo piškotki tretjih osebkov, povezanih s prisotnostjo vtičnikov zunanjih uporabnikov.
Če želite vedeti več o uporabi piškotkov na spletni strani in poglobiti, kako onemogočiti njihovo uporabo, preberite razširjen pravilnik o uporabi piškotkov. Z nadaljevanjem brskanja po spletu se strinjate z uporabo piškotkov.

logomuggiasociale

Socialnovarstvena služba Teritorialnega Julijsko-kraškega območja

040 33 60 434

 
Text Size

Finančna pomoč

Dohodek za socialno vključenost (ReI) in Sklad za spodbujanje samostojnosti (FAP, CAF, APA, SVI) sta predstavljena med skupnimi ukrepi za vse sektorje.

SKLAD ZA SPODBUJANJE SAMOSTOJNOSTI ZA POMOČ OSEBAM S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU

Finančna pomoč za osebe s hudimi težavami v duševnem zdravju, ki jih obravnava Oddelek za duševno zdravje in Socialna služba občin Okraja 1.3 je namenjena izvajanju poskusnih projektov.

Projekti so lahko načrtujejo v treh različnih sektorjih – stanovanje in socialno okolje; delo in poklicno usposabljanje; družabnost in čustvena sfera – in morajo imeti naslednje značilnosti:

 • namenjeni so osebam s subjektivnimi težavami ter brez virov iz lastnega okolja;
 • dogovorjen je celosten načrt skupaj z Oddelkom za duševno zdravje (DSM), Socialno službo občin in zdravstvenim okrožjem;
 • podprti so s skupnimi socialno-zdravstvenimi finančnimi sredstvi, ki delno izvirajo iz Sklada za spodbujanje samostojnosti v pristojnosti Socialne službe občin Okraja 1.3, enak delež pa prispeva tudi zdravstveno podjetje ASUITs;
 • izvajajo se z vključevanjem uporabnikov, družin ter drugih društev in socialnih podjetij;
 • usmerjeni so v dejansko rehabilitacijo in socialno vključevanje obravnavanih oseb.

Dostop do storitev: kdo, kje

Osebe, ki potrebujejo pomoč in niso zmožne same poskrbeti zase in za vzdrževanje normalnih medosebnih odnosov brez odločilne pomoči drugih (varuh, skrbnik, pooblaščenec, starš mladoletnika, sorodnik ali sostanovalec, partner v civilni zvezi), predstavijo svoje potrebe po pomoči Socialni službi občin ali Centru za duševno zdravje, ki pripravijo individualne načrte ukrepanja.

Te projekte se lahko finančno podpre s sredstvi iz Sklada za spodbujanje samostojnosti, če izpolnjujejo vsaj dveh od naslednjih pogojev:

 • težave pri skrbi zase;
 • nezadostna ali neprimerna mreža sorodnikov in težave v družinskih odnosih;
 • socialna osamitev zaradi slabe ali neprimerne mreže izvendružinskih stikov;
 • nezmožnost bivanja v lastnem stanovanju ali stanovanju druge osebe ali izjemno slabe stanovanjske razmere;
 • težave pri delovnem vključevanju, tudi na zaščitena delovna mesta;
 • lastna ali družinska finančna sredstva so nezadostna;
 • uporaba psihotropnih snovi;
 • ponavljajoče epizode obveznega zdravljenja ali daljše bivanje v nastanitvenih ustanovah;
 • kompleksne situacije z odpustitvami iz ustanov kot so psihiatrične bolnišnice in zapori;
 • veliko tveganje resnih socialnih motenj ali kaznivih dejanj.

Projekt definira multidisciplinarna ekipa, ki se ukvarja s primerom. Do pomoči niso upravičeni projekti, pri katerih je predvidena vključitev v nastanitvene ustanove.

Pomoč traja tri leta in se jo lahko podaljša za eno leto, vendar največ štirikrat.

Standard kakovosti

Izpolnjevanje standardov za ukrepanje, ki so predvideni v medinstitucionalnem sporazumu (Socialna služba občin – Oddelek za duševno zdravje).

Na koga se obrnete

V uradih Socialne službe občin so prisotni socialni delavci, ki izvajajo naloge tajništva za sektor odraslih in invalidov.

Uradne ure in sedeži raznih uradov so na voljo v prilogi k temu Katalogu storitev, prav tako jih najdete na spletni strani Občine Milje in Občine Dolina.

SOCIALNA SLUŽBA OBČIN

Naslov: Trg Republike št.4 -  II nadstropje – 34015 Milje (Trst)

Telefon: 040 3360 111

Fax: 040 -  33 02 02

e-poštaambito.sociale@comunedimuggia.ts.it

potrjena e-pošta: comune.muggia@certgov.fvg.it

DDV:  00111990321