Ta stran ne uporablja nobenih piškotkov za profiliranje. Lahko se uporabijo piškotki tretjih osebkov, povezanih s prisotnostjo vtičnikov zunanjih uporabnikov.
Če želite vedeti več o uporabi piškotkov na spletni strani in poglobiti, kako onemogočiti njihovo uporabo, preberite razširjen pravilnik o uporabi piškotkov. Z nadaljevanjem brskanja po spletu se strinjate z uporabo piškotkov.

logomuggiasociale

Socialnovarstvena služba Teritorialnega Julijsko-kraškega območja

040 33 60 434

 
Text Size

Namestitev v stanovanjske skupnosti/ustanove in dnevne centre

NAMESTITEV PRIZADETIH OSEB V POSEBNE STANOVANJSKE SKUPNOSTI

Stanovanjske skupnosti/ustanove za osebe s posebnimi potrebami so so oblika bivanja, v katerih se izvajajo socialno-rehabilitacijske in vzgojne dejavnosti; stanovanjske skupnosti so različnih vrst in nudijo različne stopnje zaščite. Stanovalci skupnosti imajo na voljo poleg zgoraj omenjenih ukrepov tudi zdravstvene storitve in pomoč v kolikor se skuša ohranjati v čim večji meri samostojnost posameznika, družinske in prijateljske odnose, življenjske navade in interese. Stanovanjske objekte upravljajo javne ustanove ali ustanove tretjega sektorja, z nekaterimi so bili sklenjeni ustrezni sporazumi.

 Dostop do storitev: kdo, kje, kako

Na podlagi sporazuma, sklenjenega med zdravstvenim podjetjem ASUITs in občinami tržaške pokrajine se osebo namesti v ustanovi na predlog socialne službe, potem ko multidisciplinarna ekipa poda oceno glede na vrsto prizadetosti. Ocena je potrebna tudi za določitev individualnega načrta in usmeritev pri izbiri nastanitvene ustanove.

Za sprejem v stanovanjske skupnosti/ustanove mora prosilec imeti veljavno potrdilo ISEE, potrdilo v skladu z Zakonom 104/92 in n.s.d. ter mora imeti priznano civilno invalidnost. Zainteresirana oseba mora predložiti dokumentacijo, ki jo zahteva nastanitvena ustanova.

Prošnjo za sprejem v nastanitveno ustanovo se lahko vloži kadar koli tekom leta.

Soudeležba osebe pri pokrivanju stroškov je urejena s Sklepom deželnega odbora 859/2010 z naslovom »Smernice za soudeležbo invalidnih oseb pri pokrivanju stroškov za storitve nastanitvenih in dnevnih centrov«. Soudeležbo se obračunava za vsak dan prisotnosti v ustanovi.

Če želi pridobiti prispevek za znižanje oskrbnine, mora zainteresirana oseba - ali zakoniti zastopnik – ki ima veljavno potrdilo ISSE, vložiti ustrezno prošnjo na Socialni službi občin.

Standard kakovosti

Ocena individualnih potreb in izdelava individualnega načrta.

Na koga se obrnete

V uradih Socialne službe občin so prisotni socialni delavci, ki izvajajo naloge tajništva za sektor odraslih in invalidov.

Uradne ure in sedeži raznih uradov so na voljo v prilogi k temu Katalogu storitev, prav tako jih najdete na spletni strani Občine Milje in Občine Dolina.

NAMESTITEV OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI V VZGOJNIH DNEVNIH CENTRIH

Socialno-vzgojni center (C.S.E.) je dnevna služba, ki je vključena v dotično socialno območje, ter sprejema osebe s psihičnimi, fizičnimi, senzoričnimi motnjami ali sklopom več različnih motenj, s katerim so občine podpisale sporazum.

Socialno-vzgojni center nudi dve vrsti storitev:

  • storitev s pretežno varstvenimi in vzgojno/usposobitvenimi dejavnostmi, ki skrbi za razvoj in ohranjanje preostalih sposobnosti in dosežene avtonomije. Spodbuja tudi vsako priložnost za socialno vključevanje oseb;
  • storitev, ki pretežno nudi delavnice, preusposabljanje in socializacijo, dopolnjujejo jo kulturne, proizvodne in prostovoljske organizacije na območju. S predvidenimi dejavnostmi pomaga razvijati individualne sposobnosti z vzgajanjem in praktičnim usposabljanjem.

Obe vrsti storitev sta na voljo v istem socialno-vzgojnem centru, saj ta organizira različne vrste dejavnosti.

Storitev, ki jo zagotavlja Socialno-vzgojni center, je sestavni del ukrepov za pomoč in vzgojo, ki jih izvaja mreža socialno-zdravstvenih služb z namenom, da se osebi s posebnimi potrebami omogoči, da ostane v izvornem družinskem in širšem okolju.

Dnevne centre upravljajo javne ustanove ali ustanove tretjega sektorja, z nekaterimi od teh so bili sklenjeni ustrezni sporazumi.

Dostop do storitev: kdo, kje, kako

Socialno-vzgojni center je prvenstveno namenjen osebam, ki so dopolnile šestnajst let in zaključile obvezno šolanje, obenem se zanje ne pričakuje, da se bodo v kratkem vključile v delovno ali izobraževalno okolje.

Storitev se lahko koristi le na predlog Socialne službe občin, ki v sodelovanju z multidisciplinarno ekipo za prizadete osebe predhodno oblikuje socialno-vzgojno-skrbstveni načrt. Način vključitve je opisan v veljavnem sporazumu, ki je na razpolago v občinskih uradih. Prošnjo za sprejem v Socialno-vzgojni center se lahko vloži kadar koli tekom leta. Za koriščenje ukrepov mora prosilec imeti veljavno potrdilo ISEE ter potrdilo v skladu z Zakonom 104/92 in n.s.d.

Soudeležba osebe pri pokrivanju stroškov je urejena s Sklepom deželnega odbora 859/2010 z naslovom »Smernice za soudeležbo invalidnih oseb pri pokrivanju stroškov za storitve nastanitvenih in dnevnih centrov«. Soudeležbo se obračunava za vsak dan prisotnosti v dnevnem centru.

Standard kakovosti

Ocena individualnih potreb in izdelava individualnega načrta.

Na koga se obrnete

V uradih Socialne službe občin so prisotni socialni delavci, ki izvajajo naloge tajništva za sektor odraslih in invalidov.

Uradne ure in sedeži so na voljo v prilogi k temu Katalogu storitev, prav tako jih najdete na spletni strani Občine Milje in Občine Dolina.

SOCIALNA SLUŽBA OBČIN

Naslov: Trg Republike št.4 -  II nadstropje – 34015 Milje (Trst)

Telefon: 040 3360 111

Fax: 040 -  33 02 02

e-poštaambito.sociale@comunedimuggia.ts.it

potrjena e-pošta: comune.muggia@certgov.fvg.it

DDV:  00111990321