Ta stran ne uporablja nobenih piškotkov za profiliranje. Lahko se uporabijo piškotki tretjih osebkov, povezanih s prisotnostjo vtičnikov zunanjih uporabnikov.
Če želite vedeti več o uporabi piškotkov na spletni strani in poglobiti, kako onemogočiti njihovo uporabo, preberite razširjen pravilnik o uporabi piškotkov. Z nadaljevanjem brskanja po spletu se strinjate z uporabo piškotkov.

logomuggiasociale

Socialnovarstvena služba Teritorialnega Julijsko-kraškega območja

040 33 60 434

 
Text Size

Dejavnost poklicne socialne službe

Upravni uradi - INFORMATIVNO OKENCE

Ponuja informacije in uporabnika usmeri med storitvami, ki jih nudi Okraj 1.3 (prve informacije o uradnih urah informativnih okenc, razporeditev po območju itd.).

Nudi informacije o nekaterih storitvah upravnega značaja, pri katerih so pogoji za pridobitev in postopek izplačila natančno določeni (npr. družinska kartica, subvencioniranje vrtca, subvencioniranje najemnine itd.).

Dostop do storitev; kako in kdaj, cene

Zaposleni v občinski upravi občanom nudijo informacije in jih usmerijo do uradov Socialne službe občin. Vsi občani imajo prost dostop do uradov v času uradnih ur ali prek telefona ali e-pošte. Storitev je brezplačna.

Standard kakovosti

Pravočasen odgovor, ustrezen odgovor glede na individualne potrebe.

Na koga se obrnete

Zaposleni v upravnih uradih nudijo prve informacije.

Uradne ure in sedeži raznih uradov so na voljo v prilogi k temu Katalogu storitev, prav tako jih najdete na spletni strani Občine Milje in Občine Dolina.

POKLICNA SOCIALNA SLUŽBA

Poleg priprave ustreznih strokovnih ukrepov je glavni cilj tudi podrobna seznanitev s situacijo prosilca po predhodni prvi oceni, ocena situacije (tudi s pomočjo multidisciplinarne ekipe strokovnjakov), določitev individualnega načrta ukrepov v podporo mladoletnih in njihovih družin ter končno preverjanje.

Dostop do storitev; kako in kdaj, cene

Storitev je namenjena mladoletnikom in njihovim družinam, ki se iz različnih razlogov začasno znajdejo v težki situaciji. Poklicna socialna služba poleg tega spodbuja pobude in projekte za preprečevanje socialne izključenosti ter izboljšanje kakovosti življenja na območju Socialne službe občin. Dostop do storitve je omogočen po predhodnem dogovoru, prek tajništva socialne službe ali prek drugih javnih služb ali zasebnih socialnih ustanov. Storitev je brezplačna.

Standard kakovosti

Pravočasen in primeren odgovor na prošnjo, preprečevanje in lajšanje težkih socialnih razmer.

Na koga se obrnete

V uradih Socialne službe občin Milje in Dolina so prisotni socialni delavci, ki izvajajo naloge tajništva za sektor mladoletnih in družin. Socialno službo občin lahko pokličete po telefonu ali pošljete e-sporočilo.

Uradne ure in sedeži raznih uradov so na voljo v prilogi k temu Katalogu storitev, prav tako jih najdete na spletni strani Občine Milje in Občine Dolina.

TAJNIŠTVO SOCIALNE SLUŽBE SEKTOR ZA MLADOLETNE IN DRUŽINE

Opravlja naloge prvega stika s potencialnimi uporabniki ter zgodnjega prepoznavanja stiske. Primarne naloge tajništva so sprejem osebe, svetovanje, ocena situacije (pre-assessment), informiranje in svetovanje o javnih in zasebnih socialnih, podpornih, vzgojnih in zdravstvenih storitvah na lokalnem območju.

Dostop do storitev; kako in kdaj, cene

Storitev je namenjena vsem mladoletnim prebivalcem in njihovim družinam. Vsi občani imajo prost dostop do uradov v času uradnih ur ali prek telefona ali e-pošte. Storitev je brezplačna.

Standard kakovosti

Pravočasnost odziva, vse večje prilagajanje rešitev glede na individualne potrebe (individualno prilagajanje).

Na koga se obrnete

V uradih Socialne službe občin Milje in Dolina so prisotni socialni delavci, ki izvajajo naloge tajništva za sektor mladoletnih in družin.

Uradne ure in sedeži raznih uradov so na voljo v prilogi k temu Katalogu storitev, prav tako jih najdete na spletni strani Občine Milje in Občine Dolina.

SOCIALNA SLUŽBA OBČIN

Naslov: Trg Republike št.4 -  II nadstropje – 34015 Milje (Trst)

Telefon: 040 3360 111

Fax: 040 -  33 02 02

e-poštaambito.sociale@comunedimuggia.ts.it

potrjena e-pošta: comune.muggia@certgov.fvg.it

DDV:  00111990321