Ta stran ne uporablja nobenih piškotkov za profiliranje. Lahko se uporabijo piškotki tretjih osebkov, povezanih s prisotnostjo vtičnikov zunanjih uporabnikov.
Če želite vedeti več o uporabi piškotkov na spletni strani in poglobiti, kako onemogočiti njihovo uporabo, preberite razširjen pravilnik o uporabi piškotkov. Z nadaljevanjem brskanja po spletu se strinjate z uporabo piškotkov.

logomuggiasociale

Socialnovarstvena služba Teritorialnega Julijsko-kraškega območja

040 33 60 434

 
Text Size

Finančna pomoč

Državljanski dohodek, dohodek za socialno vključenost, sklad za spodbujanje samostojnosti (FAP, CAF, APA, SVI) so predstavljeni med skupnimi ukrepi za vse sektorje

PRISPEVEK ZA KRITJE VETERINARSKIH STROŠKOV HIŠNIH ŽIVALI

Dežela Furlanija-Julijska krajina je odredila izplačilo sredstev za opredelitev upravičencev do prispevka za kritje stroškov zdravljenja in zdravil za hišne živali.

V ta namen so občina Trst - Trieste in občine Julijsko-kraškega teritorialnega območja uvedle postopek zbiranja vlog za odobritev finančnega prispevka za kritje stroškov veterinarske oskrbe ustrezno registriranih hišnih živali nastalih v letu 2022 in 2023 – obiski specialistov, kirurški posegi, laboratorijske preiskave in nakupi zdravil.

 

Pogoji za upravičenost do prispevka:

V skladu z navodili dežele FJK lahko za prispevek zaprosijo subjekti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • biti morajo italijanski državljani ali državljani države članice Evropske unije ali druge države, pod pogojem, da imajo dovoljenje za prebivanje za obdobje najmanj enega leta ali veljavno dovoljenje EU za prebivanje rezidenta za daljši čas v skladu z 41. členom Zakonske uredbe št. 286 (Enotno besedilo določb v zvezi z ureditvijo priseljevanja in pravil o statusu tujca) z dne 25.07.1998 ter nadaljnimi spremembami in dopolnitvami;
  • starost prosilca mora biti na dan oddaje obrazca višja od 65 let s kazalnikom ekvivalentnega premoženjskega stanja (redni ISEE 2023) enakim ali nižjim od 15.000,00 Eur;
  • lastništvo živali mora segati vsaj od datuma plačila veterinarskega zdravljenja ali zdravil enega ali več hišnih živali ustrezno registriranih v deželni bazi podatkov FJK s številko mikročipa.

Na podlagi uradno izdanih računov ali potrdil o plačilu se iz tega naslova krijejo stroški v višini 100 % za zdravila in 70 % za veterinarske storitve, pri čemer je najnižji prag stroškov 50,00 EUR, najvišji pa 300,00 EUR za posamezen zahtevek.

Če je prosilec invalid z več kot 74 % telesno okvaro, ali kronično bolna oseba, kot je določeno v Uredbi predsednika ministrskega sveta z dne 12. 1. 2017 (z ustreznimi potrdili dokazano izpolnjevanje pogojev), se predvideni prispevek za veterinarske stroške poveča za 15 % (vračilo se torej prizna v višini 85 % nastalih izdatkov).

 

Načini in čas dostopa

Vloge bo mogoče oddati med 1. marcem in 30. junijem 2023, tako da izpolnite obrazec, ki ga prenesete s spletne strani Občine Trst: www.comune.trieste.it v zavihku Richiesta contributo spese veterinarie 2022 (vloga za prispevek za kritje stroškov veterinarskih storitev 2022), in s spletne strani Socialne službe občin Julijsko-kraškega teritorialnega območja: www.muggiasociale.it v zavihku modulistica/richiesta contributo spese veterinarie 2022 (obrazci/vloga za prispevek za kritje stroškov veterinarskih storitev 2022) s pripadajočimi prilogami.

Obrazec lahko pridobite tudi v tiskani obliki v uradih Občine Trst-Oddelek za socialne politike in storitve na Ulici Mazzini 25 (sprejemna pisarna v pritličju), v Uradu za stike z javnostjo Občine Trst na ulici Procureria 2/A, na Informativnem okencu v uradu Socialne službe Julijsko-kraškega območja v Miljah na Trgu Republike 4 (prvo nadstropje) in v občini Devin - Nabrežina v Naselju Sv. Mavra 124, v Sesljanu (v pritličju), od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00, ob ponedeljkih in sredah pa tudi v popoldanskem času od 14.00 do 16.00.

Po izteku roka za oddajo vlog, bodo občine glede na vrstni red oddaje vlog sestavile seznam upravičencev, in sicer do višine razpoložljivih finančnih sredstev. Če bo znesek dodeljenih sredstev v prvem krogu nižji od razpoložljivih proračunskih sredstev, bodo občine v drugi polovici leta 2023 ponovno uvedle postopek zbiranja vlog.

 

Vlogo lahko oddate:

1) po certificirani elektronski pošti PEC:

2) na izpolnjenem tiskanem obrazcu:

  • za prebivalce Občine Trst, v sprejemni pisarni, v Ulici Punta del Forno 2, od ponedeljka do petka od 8.30 do 12.30, ob ponedeljkih in sredah tudi v popoldanskem času od 14.00 do 16.30;
  • za prebivalce občin Milje in Dolina, v vložišču Občine Milje (Trg Marconi 1), od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00, ob ponedeljkih in sredah tudi v popoldanskem času od 15.00 do 16.30 (po predhodnem dogovoru);
  • za prebivalce občin Devin - Nabrežina, Zgonik in Repentabor v vložišču Občine Devin - Nabrežina (Nabrežina Kamnolomi 25), od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00, ob ponedeljkih in sredah tudi v popoldanskem času od 15.00 do 17.30.

 

Na koga se obrniti:

Za morebitne informacije in pomoč pri izpolnjevanju obrazca, se lahko obrnete na naslenje urade:

  • Občina Trst - Trieste: Ilaria Luca, tel. 040 675 4386, od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.30, elektronski naslov:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

  • Občina Milje - Muggia: tel. 040 336 0434 od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00; ponedeljek in sreda tudi v popoldanskem času od 14.00 do 16.00, elektronski naslov:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

  • Občina Devin Nabrežina – Duino Aurisina: tel. 040 201 7389 od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00; ponedeljek in sreda tudi v popoldanskem času od 14.00 do 16.00, elektronski naslov:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

VLOGA ZA PREDPLAČILO OSKRBNINE

Pred sprejemom starostnika v varovane nastanitvene strukture, se obvezno preveri, ali oseba dejansko ne more ostati v svojem življenjskem okolju niti s podporo družine in drugih podpornih socialnih ukrepov, ki so dosegljivi na območju. Za vključitev v varovano nastanitev je po dogovoru z zdravstvenim okrožjem morda treba izpolniti ocenjevalni list z multidisciplinarno oceno, ki velja na deželni ravni. Socialna služba občine oceni okoliščine, zaradi katerih je bila vložena prošnja za sprejem v dom ter oblikuje mnenje o primernosti/nujnosti sprejema v dom.

Občinska pomoč za predplačilo oskrbnine se izplača v korist starostnikov, ki niso samostojni in je zanje bilo oblikovano mnenje o primernosti/nujnosti sprejema v dom, vlogo za pomoč so oddali, ker niso zmožni sami v celoti ali delno plačevati oskrbnine v nastanitveni strukturi, ki ima dovoljenje dežele za delovanje.

Pomoč se izplača kot predplačilo: če prejemnik pomoči v času po nastanitvi v domu pridobi denarne zneske ali nepremičnine, mora občini vrniti do tedaj izplačano socialno pomoč.

Pogoj za pridobitev pomoči je izdelava individualnega načrta, v sklopu katerega socialni delavec opravi pregled, oblikuje oceno in predlaga ukrep.

Dostop do storitev: kako in kdaj

V primeru da premoženje starostnika ne zadostuje za plačilo celotne oskrbnine, lahko ta odda vlogo za pomoč na ustreznem obrazcu, pred tem pa mora pridobiti veljavno potrdilo ISEE.

Pomoč zagotovi kritje oskrbnine v celoti ali delno. Pred določitvijo višine pomoči poskrbi prosilec z vsemi svojimi prihodki in premoženjem za plačilo oskrbnine, poklicna socialna služba pa sprejme socialno-ekonomsko oceno s pomočjo kriterijev za socialno oceno.

Upravni uradi Socialne službe občin, ki zaključijo pregled, lahko po potrebi zahtevajo dopolnitev dokumentacije.

Vlogo za finančno pomoč se lahko odda kadar koli tekom leta, po nastanitvi starostnika v domu.

Standard kakovosti

Ustreznost odgovora glede na potrebe prebivalcev.

Na koga se obrnete

V uradih Socialne službe občin so prisotni socialni delavci. Za srečanje se lahko dogovorite, če obiščete Skupno informativno točko za socialno-zdravstvene storitve ali pokličete po telefonu oziroma pošljete e-sporočilo.

Uradne ure in sedeži raznih uradov so na voljo v prilogi k temu Katalogu storitev, prav tako jih najdete na spletni strani Občine Milje in Občine Dolina.

SOCIALNA SLUŽBA OBČIN

Naslov: Trg Republike št.4 -  II nadstropje – 34015 Milje (Trst)

Telefon: 040 3360 111

Fax: 040 -  33 02 02

e-poštaambito.sociale@comunedimuggia.ts.it

potrjena e-pošta: comune.muggia@certgov.fvg.it

DDV:  00111990321