Ta stran ne uporablja nobenih piškotkov za profiliranje. Lahko se uporabijo piškotki tretjih osebkov, povezanih s prisotnostjo vtičnikov zunanjih uporabnikov.
Če želite vedeti več o uporabi piškotkov na spletni strani in poglobiti, kako onemogočiti njihovo uporabo, preberite razširjen pravilnik o uporabi piškotkov. Z nadaljevanjem brskanja po spletu se strinjate z uporabo piškotkov.

logomuggiasociale

Socialnovarstvena služba Teritorialnega Julijsko-kraškega območja

040 33 60 434

 
Text Size

Sprejem v občinsko nastanitveno ustanovo

Tu spodaj navajamo glavne strokovne, strukturne in poslovne informacije o Domu za starejše občane v Miljah.

Kje se nahaja

Dom za starejše občane v Miljah je bil zgrajen po drugi svetovni vojni na ulici Salita Ubaldini št. 5, upravlja ga Občina Milje, ki je leta 1981 nasledila občinski zavod za pomoč (E.C.A.). V teku let je stavba doživela več obnovitvenih, vzdrževalnih del in ukrepov za prilagoditev objekta protipožarnim predpisom.

Dom za starejše občane sodi pod Socialno službo Občine Milje (OSS 1.3 Milje in Dolina) in se zato ravna po predpisih lokalnih uprav.

Cilji in načela delovanja

Glavni cilj Doma za starejše občane v Miljah je zagotavljati starejšim občanom, v sodelovanju z družinami in družbenim tkivom, vrsto storitev in ukrepov, ki stanovalcem jamčijo čim višjo kakovost življenja glede na njihove duševne, fizične in socialne razmere. Delovanje službe sledi naslednjim načelom:

 • MULTIPROFESIONALNOST: vsak poklicni profil prispeva k doseganju ciljev, določenih v dogovoru z drugimi strokovnjaki na podlagi večdimenzionalnega pristopa, ki v središče postavlja pomoči potrebno osebo;
 • CILJNO USMERJENO IN NAČRTNO DELOVANJE: tako delovanje vključuje analizo potreb, opredelitev morebitnih odgovorov in ugotovitev konkretno izvedljivih ukrepov. Za vsakega stanovalca se določi projekt prilagojene pomoči (P.A.I.), ki ga periodično pregleda in po potrebi spremeni multiprofesionalna ekipa doma. Za oceno stanja starejših v domu se uporablja obrazec Val.Graf 2012-FVG. Obrazec Val.Graf je orodje za večdimenzionalno presojo, ki omogoča kvalitativno in kvantitativno oceno težav in potreb starejših oseb in omogoča zagon projekta prilagojene pomoči (P.A.I.). Projekt PAI sprejme in podpiše ekipa, ki poleg strokovnjakov vključuje tudi družinske člane stanovalca doma za starejše občane;
 • POZORNOST DO OSEBJA: Občinski dom za starejše občane v Miljah spodbuja delovno okolje, kjer vsak sodelavec najde spodbudo, motivacijo in ustrezne pristope za izboljšanje svoje profesionalne rasti. S tem namenom Dom za starejše občane v Miljah spodbuja udeležbo svojega osebja na izobraževanjih in tako zagotavlja varnost vseh zaposlenih na delovnem mestu;
 • POZORNOST DO KAKOVOSTI: Občinski dom za starejše občane v Miljah namenja pozornost kakovosti ukrepov, okolja in spoštovanju pravil na področju varnosti;
 • POVEZAVA Z OBMOČJEM: Občinski dom za starejše občane v Miljah spodbuja popolno vpetost ustanove v območje, na katerem deluje, informiranje in komunikacijo s krajevno skupnostjo, organizacijo kulturnih in rekreacijskih dogodkov in sodelovanje na njih ter skrb za odnose z lokalnimi prostovoljskimi društvi, tudi prek sodelovanja s socialno službo Občine Milje in Dolina (OSS 1.3).

Storitve

Z namenom zagotavljanja celovitega in neprekinjenega delovanja mora Dom za starejše občane, v kolikor nudi storitve za posameznika, računati na dobro usklajenost med raznimi poklicnimi profili in učinkovito koordinacijo med raznimi dejavnostmi, ki sodijo v delovne programe in katerih skupni cilj je dobrobit in spodbujanje čim boljše kakovosti življenja starejših stanovalcev. Storitve, ki jih nudi dom, lahko razvrstimo v štiri skupine:

 • stanovanjske storitve (prehrana, pranje – garderoba, čiščenje prostorov);
 • socialno-oskrbovalne storitve (oskrbovalna pomoč, frizer, pediker, animacija in druženje);
 • zdravstvene storitve (bolniška nega, zdravstveno-medicinska, rehabilitacijska in specialistična pomoč);
 • upravno-poslovne storitve (koordiniranje, upravno-računovodske dejavnosti).

V Domu za starejše občane poleg osebja, zaposlenega na Občini Milje, delujejo razni strokovnjaki s specifičnimi kompetencami in strokovnimi znanji, ki sklepajo naslednje vrste pogodb o sodelovanju:

 • javna naročila, posebne pogoje in načrte del, kar zadeva stanovanjske storitve in oskrbovalno pomoč;
 • dogovore, sklenjene z Javnim univerzitetnim zdravstvenim podjetjem v Trstu (AsuiTs), kar zadeva storitve zdravstvene narave.

Obdelava osebnih podatkov

Osebni podatki stanovalcev Doma za starejše občane v Miljah se obdelujejo skladno z veljavno zakonodajo in s pomočjo ročnih in/ali informacijskih orodij ter ob upoštevanju načel dobrega upravno-računovodskega in socialno-zdravstvenega upravljanja, varovanja zasebnosti in zagotavljanja popolne tajnosti pri uporabi osebnih podatkov za poslovne ali raziskovalne namene oziroma za načrtovanje socialne politike.

Dom za starejše občane izobeša v svojih prostorih video in fotografsko gradivo, povezano z animacijskimi in družabnimi dejavnostmi, ki jih organizira dom ali drugi subjekti, s katerimi sodeluje. Zato mora oskrbovanec ob sprejemu v dom podati ustrezno soglasje.

SOCIALNA SLUŽBA OBČIN

Naslov: Trg Republike št.4 -  II nadstropje – 34015 Milje (Trst)

Telefon: 040 3360 111

Fax: 040 -  33 02 02

e-poštaambito.sociale@comunedimuggia.ts.it

potrjena e-pošta: comune.muggia@certgov.fvg.it

DDV:  00111990321