Ta stran ne uporablja nobenih piškotkov za profiliranje. Lahko se uporabijo piškotki tretjih osebkov, povezanih s prisotnostjo vtičnikov zunanjih uporabnikov.
Če želite vedeti več o uporabi piškotkov na spletni strani in poglobiti, kako onemogočiti njihovo uporabo, preberite razširjen pravilnik o uporabi piškotkov. Z nadaljevanjem brskanja po spletu se strinjate z uporabo piškotkov.

logomuggiasociale

Socialnovarstvena služba Teritorialnega Julijsko-kraškega območja

040 33 60 434

 
Text Size

Ko se mesto v domu sprosti, vodstvo doma najprej preveri značilnosti prostega mesta glede na spol (M/Ž) in oskrbovalne ter socialno-zdravstvene potrebe (t. j. vrsto potrebe), nato pa se poveže s starostnikom ali njegovimi družinskimi člani. Starostnik/sorodniki lahko:

 • sprejmejo mesto;
 • mesto zavrnejo, kar pomeni, da se prošnja avtomatično zbriše iz čakalnega seznama;
 • prosijo za začasno prekinitev veljavnosti vloge, ob upoštevanju, da ima vloga vsekakor dveletno veljavo od datuma prejema na vložišču in da v obdobju dveh let je mogoče prositi samo za eno prekinitev.

Tako zavrnitev kot prekinitev je treba pisno sporočiti in posredovati vložišču Občine Milje, skupaj z osebno izkaznico izjavitelja.

V primeru sprejetja prostega mesta negovalec in medicinska sestra, ki delujeta v ustanovi, opravita na kraju bivanja oskrbovanca predhodni pregled. Pregled pred sprejemom stremi k ugotovitvi vseh koristnih informacij za natančno in ustrezno obravnavo starostnika od samega sprejema v dom in za pripravo projekta prilagojene pomoči.

Obenem prosilec in njegova družina pridobijo potrebne informacije o delovanju in značilnostih doma starejših občanov in seznam dokumentov in osebnih potrebščin, ki jih starostnik mora imeti ob sprejemu v ustanovo, pa še kopijo kataloga storitev in načina delovanja odbora za soudeleženost.

Tik pred sprejemom bo vodstvo doma dopolnilo dokumentacijo oskrbovanca s spodaj navedenimi dokumenti:

 • izjavo o prevzemu obveznosti plačila oskrbovalnine (za fizične ali pravne osebe), opremljeno z osebno izkaznico izjavitelja
 • podpisano izjavo o prevzemu obveznosti plačila dopolnilnega prispevka k oskrbovalnini;
 • davčno številko;
 • zdravstveno kartico;
 • osebno izkaznico;
 • potrdilo o civilni invalidnosti (če ga ima);
 • volilno izkaznico;
 • morebitno odločbo o imenovanju skrbnika;
 • potrdilo ISEE za sprejem v domove, če želi oskrbovanec zaprositi za deželno subvencijo za znižano dnevno oskrbovalnino (13. člen DZ 10/97 določa subvencijo v višini 2,50 EUR dnevno v primeru ISEE do 15.000 EUR, in prispevek v višini 1,50 EUR dnevno v primeru ISEE od 15.001 do 25.000 EUR);
 • katero koli drugo dokumentacijo, potrebno za upravno in računovodsko ter zdravstveno vodenje bivanja oskrbovanca.

Sprejem v dom poteka načeloma v jutranjih urah od ponedeljka do četrtka: to omogoča zdravniku, da opravi pregled in potrdi predpisano zdravljenje v roku 24 ur od sprejema starostnika v ustanovo. Za vsakega stanovalca se ob sprejemu pripravita dve osebni kartoteki, eno z zdravstveno dokumentacijo, ki jo hrani in vodi bolničarska služba, in drugo, ki je upravne narave in jo hrani vodstvo doma starejših občanov.

 

STALNO PREBIVALIŠČE: Sprejem v varovano ustanovo v primeru nesamostojnosti pomeni selitev v novo bivališče (glej UPR 223/1989 in n.s.d.). Potemtakem je potrebno spremeniti oskrbovančevo stalno prebivališče in to se zgodi po uradni dolžnosti v 30 dneh od sprejema v ustanovo.

VOLILNA PRAVICA: Med volitvami se v dom namesti volišče za oskrbovance, ki v njem imajo stalno prebivališče in lahko tam volijo ob predložitvi glasovnice in osebnega dokumenta.

SOCIALNA SLUŽBA OBČIN

Naslov: Trg Republike št.4 -  II nadstropje – 34015 Milje (Trst)

Telefon: 040 3360 111

Fax: 040 -  33 02 02

e-poštaambito.sociale@comunedimuggia.ts.it

potrjena e-pošta: comune.muggia@certgov.fvg.it

DDV:  00111990321