Ta stran ne uporablja nobenih piškotkov za profiliranje. Lahko se uporabijo piškotki tretjih osebkov, povezanih s prisotnostjo vtičnikov zunanjih uporabnikov.
Če želite vedeti več o uporabi piškotkov na spletni strani in poglobiti, kako onemogočiti njihovo uporabo, preberite razširjen pravilnik o uporabi piškotkov. Z nadaljevanjem brskanja po spletu se strinjate z uporabo piškotkov.

logomuggiasociale

Socialnovarstvena služba Teritorialnega Julijsko-kraškega območja

040 33 60 434

 
Text Size

Ukrepi za pomoč in podporo oskrbi na domu

CENTER ZA DRUŽENJE

Center »Dante« je namenjen druženju starejših občanov in se nahaja v prostorih v občinski lasti v ulici Dante, v centralnem predelu občine Milje.

Center za druženje »Dante« je kraj za srečevanje starejših prebivalcev, kjer imajo možnost socialnih stikov prek stalno organiziranih rekreativnih in prostočasnih dejavnosti, organizirani so tudi posebni dogodki, prilagojeni uporabnikom. Center »Dante« je prostor za spodbujanje dogodkov kulturne narave, na voljo so razne interesne dejavnosti, ki pomagajo k boljšemu psihofizičnemu počutju, rekreativne dejavnosti in družabna srečanja.

Center »Dante« je namenjen razvijanju družabnosti in solidarnosti, krepitvi občutka pripadnosti ter udeležbe v družabnem življenju za vse starejše prebivalce Občin Milje in Dolina.

V Centru »Dante« lahko občani, stari tudi veliko preko šestdeset let, uresničijo svoje interese ali si poiščejo nove, negujejo svoje sposobnosti in zanimanja, tkejo prijateljske odnose, se počutijo koristne in cenjene, obenem pa si najdejo pomoč in podporo za reševanje vsakodnevnih težav.

Upravljanje Centra »Dante« je zaupano zasebni socialni organizaciji.

Dostop do storitev: kako, kje, kdaj

Center »Dante« je na voljo vsem občanom preko šestdeset let starosti, ki so še vedno dokaj samostojnosti in so stalni prebivalci občin Milje in Doline.

Uporaba centra za druženje »Dante« je omejena na urnik delovanja, uporabniki izpolnijo ustrezen obrazec.

Dovoljena je sočasna prisotnost največ 15 oseb.

Storitev je brezplačna.

Delavci centra zagotavljajo tudi prevoz osebam, ki same ne morejo priti do centra. V tem primeru oseba odda vlogo za prevoz, če je prošnja odobrena, delavci centra obvestijo osebo o datumu začetka izvajanja, urniku in kraju vstopa/izstopa iz prevoznega sredstva.

Standard kakovosti

Izvajanje pobud za aktivno staranje; preprečevanje institucionalizacije.

Na koga se obrnete

Strokovni delavci Centra »Dante« ob dnevih, ko je center odprt.

Uradne ure in sedež Centra so na voljo v prilogi k temu Katalogu storitev, prav tako jih najdete na spletni strani Občine Milje in Občine Dolina.

LOKALNI NAČRT V PODPORO BIVANJA V DOMAČEM OKOLJU

Lokalni načrt oskrbe na domu je dokument, izdelan v sklopu Območnega načrta 2013-2015 (cilj 7.2.2) z namenom, da se prebivalcem podrobno predstavi in analizira storitve in možnosti, ki jih Socialna služba občin v dogovoru z zdravstvenimi okrožji zdravstvenega podjetja ASUITs nudi starejšim prebivalcem.

Lokalni načrt v podporo bivanja ostarelih v domačem okolju je dokument, ki predstavlja lokalni zdravstveno socialni sistem, ter opisuje možne storitve do katerih imajo bivajoče osebe dostop. Cilj socialno zdravstvenega sistema je omogočiti bivanje, rehabilitacijo in varstvo kronično bolnim, invalidom in nesamostojnim osebam s pomočjo zdravstvenih, varstvenih in finančnih ukrepov v podporo družinam, ki skrbijo za te osebe. Sistem je zelo prilagodljiv in usklajen z osebnimi potrebami vsakega posameznika.

V načrt oskrbe na domu sodijo storitve, namenjene osebam, ki se znajdejo v začasni stiski: pomoč na domu, storitev čiščenja in vzdrževanja, dostava obrokov na dom, prošnja za imenovanje podpornega skrbnika, ukrepi, predvideni v Skladu za spodbujanje samostojnosti itd.

Opis teh storitev je na voljo v delu, ki je namenjen skupnim ukrepom za vse sektorje.

Dejavnosti, ki so posebej načrtovane za starostnike, so družabne dejavnosti, dejavnosti v Centru za druženje ter varovani dnevni centri, opisani v nadaljevanju.

Dostop do storitev: kako

Za dostop do socialnih in varstvenih storitev Socialne službe občin ali za dodatne informacije o pomoči, ki je predvidena po Načrtu oskrbe na domu, se obrnite na Skupno informativno točko za socialno-zdravstvene storitve

Standard kakovosti

Izvajanje pobud za aktivno staranje; preprečevanje institucionalizacije.

SOCIALNA SLUŽBA OBČIN

Naslov: Trg Republike št.4 -  II nadstropje – 34015 Milje (Trst)

Telefon: 040 3360 111

Fax: 040 -  33 02 02

e-poštaambito.sociale@comunedimuggia.ts.it

potrjena e-pošta: comune.muggia@certgov.fvg.it

DDV:  00111990321